Hitta arkivmaterial via Ämneslista

Här är en lista över de ämneskategorier som används för att beskriva materialet ur Palmes arkiv. Siffran inom parentes anger antalet händelser inom respektive ämne. En enskild händelse kan ha kategoriserats med flera olika ämnen. Listan är alfabetisk, men inom varje bokstav hamnar det ämne som använts flest gånger först.

Ett urval ämnen presenteras också under särskilda temasidor. I nuläget kan du via tids- och ämnesingångarna söka bland händelser från 1970 och framåt.