Palmekommissionen

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1982-07-01 • Anförande vid TCO:s kongress

1982-06-23 • Anförande inför Förenta nationernas generalförsamling