Hitta arkivmaterial via Dokumenttyp

Arkivmaterialet består av olika dokumenttyper. Den absoluta merparten av materialet består av textbaserade dokument i pdf-form, t.ex. manus och artiklar. Många händelser kommer också (på sikt) att innehålla bilder, ljud- eller videofiler.

Listan nedan visar hur många händelser som innehåller en viss dokumenttyp. Tänk dock på att en enskild händelse kan innehålla flera dokument av olika slag.