Om webbplatsen

Webbplatsen är i dess nuvarande form ett projekt där vi har provat oss fram för att på ett bra sätt kunna göra arkivmaterialet tillgängligt. Vi reserverar oss därmed för eventuella störningar som kan förekomma under arbetet.

Allmänt

Webbplatsen drivs av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), i samarbete med Palmefonden, Palmecenter och Olof Palmes familj. Här har successivt material ur Olof Palmes arkiv gjorts tillgängligt för allmänheten. Därmed ska alla intresserade kunna använda Internet för att ta del av originaldokument som tidigare endast funnits hos ARAB i Huddinge. Avsikten är att webbplatsen ska spegla Olof Palmes politiska verksamhet såväl tematiskt som kronologiskt. Inskannade originalhandlingar som manuskript till tal och artiklar har kompletteras med bilder, ljud- och videoupptagningar, samt ytterligare dokument som belyser tillkomst och reaktioner.

Det är dock viktigt att veta att webbplatsen inte omfattar hela Olof Palmes arkiv.
Materialet på denna webbplats är ett litet urval av över 1 000 digitaliserade dokument (>30 000 sidor).

Den mest kompletta bilden av arkivet fås som tidigare via de olika förteckningar och register som finns vid ARAB.

Information om cookies

Lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) säger att webbplatsbesökare ska informeras om användningen av cookies, och hur man kan undvika dem. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används bland annat för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Hos Post- och telestyrelsen hittar du mer information om cookies.

På webbplatsen används cookies bara för administratörerna av webbplatsen. Du som vanlig besökare påverkas alltså inte av detta. Observera dock att vi när som helst kan börja använda cookies, om en särskild funktion eller tjänst kräver detta.

Textstorlek

Texten på webbplatsen kan enkelt förstoras direkt i din webbläsare om du tycker att texten är för liten. Ändringarna görs på lite olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder. Här följer några exempel:

  • Internet Explorer: Visa —> Textstorlek —> [Större/mindre]
  • Mozilla Firefox: Visa —> Textstorlek —> [Större/mindre]
  • Opera: Visa —> Zoomfaktor —> [Större/mindre %]

Tillgänglighet

En målsättning med webbplatsen är att den ska vara så tillgänglig som möjligt, att inte tekniken eller eventuella funktionshinder omöjliggör användandet av webbplatsen. Därför strävar vi efter att följa s.k. webbstandarder. På webbplatsen används XHTML 1.0 Strict för att strukturera innehållet och CSS (”stilmallar”) för att styra utseende och presentation av innehållet.

Med vårt nuvarande arbetssätt finns dock brister om man ser till den tekniska tillgängligheten till pdf-filerna som utgör materialet ur Olof Palmes arkiv. De kan t.ex. inte läsas upp av skärmläsare som synskadade använder, eftersom dokumenten sparas i bildform. Förhoppningsvis kan detta avhjälpas på ett bra sätt i framtiden. Läs också nedan om de filtyper som används på webbplatsen.

Filtyper som används

Mp3 (MPEG-1 Audio Layer 3): De ljudfiler som finns att lyssna på är i mp3-form, vilket håller nere filstorleken. Wikipedia har en lista över program (mediaspelare) som du kan använda för att lyssna på mp3-filer.

Pdf (Portable document format): Merparten av Olof Palmes arkivmaterial gör vi tillgängligt i form av pdf-filer. Vi har skannat in manus, artiklar och annat textbaserat material och därefter överfört detta till pdf-filer. Själva innehållet, texten, i pdf-filerna är dock i bildform, vilket gör att du varken kan markera text eller söka efter särskilda ord i dokumentet. Det går dock utmärkt att läsa texterna på skärmen eller att skriva dem ut på papper.
Pdf-filerna är i många fall ganska stora (upp till några megabyte) beroende på att de t.ex. innehåller ett långt manus med många sidor. Om din Internetuppkoppling inte är så snabb kan det betyda att det går långsamt att ladda ner dessa filer.
Wikipedia har en lista över program som du kan använda för att läsa pdf-filer.

Publiceringsverktyget

Webbplatsen drivs med WordPress, som i grunden är ett verktyg för att publicera bloggar, och som distribueras under GNU General Public License. En rad insticksprogram, s.k. ”plugins”, bidrar till funktionaliteten på webbplatsen, och här finns också ett inbyggt stöd för RSS-flöden, vilka bör kunna användas för att följa och bevaka när nytt arkivmaterial blir tillgängligt. Arbetet med att göra dessa flöden fullt användbara är dock fortfarande pågående.
Mer information som hör till denna rubrik kommer att följa vid ett senare tillfälle.