Förkortningar

Alfabetisk lista över förkortningar som förekommer på webbplatsen.
Uppdateras kontinuerligt.

ABF
Arbetarnas bildningsförbund

ANC
African National Congress

ARAB
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

FN
Förenta nationerna

LO
Landsorganisationen i Sverige

SAP
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (förkortningen från det äldre namnet Socialdemokratiska Arbetare-Partiet)

SFS
Sveriges Förenade Studentkårer

SSKF
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund

SSU
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund

UN
The United Nations (Förenta nationerna på engelska)