Om copyright

Allt material på denna webbplats, olofpalme.arbark.se är skyddat i enlighet med lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, kallad upphovsrättslagen.

Villkor och bestämmelser

Det är tillåtet att:

 • Fritt ta del av all information som presenteras på webbplatsen, samt att
 • spara och skriva ut dokument för personligt, icke kommersiellt, bruk.
 • Länka till webbplatsen genom fullständig länkning, där besökaren helt förflyttas till denna webbplats.

Det är inte tillåtet att:

 • Kopiera, distribuera eller på annat sätt sprida webbplatsens innehåll.
 • Reproducera, översätta eller ändra information som anges på webbplatsen.
 • Använda information eller annat på sådant sätt som kränker upphovsrättsinnehavarnas lagstadgade rättigheter.
 • Länka till sidor på olofpalme.arbark.se genom att integrera dem i en annan webbsida (t.ex. genom s.k. frames).

Upphovsrättsinnehavare

Upphovsrätten till:

Ansökan om tillstånd

För kommersiellt eller icke-personligt utnyttjande av material på webbplatsen krävs upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. Materialet får endast användas för det ändamål som ett sådant tillstånd omfattar. Alla ansökningar om tillstånd skickas till ARAB som därefter förmedlar dem till respektive upphovsrättsinnehavare:

 • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
  Elektronvägen 2
  141 49 Huddinge

Som källa till materialet skall anges: olofpalme.arbark.se