Bibliografi

Olof Palme. En bibliografi. Sammanställd av Ingrid Malm-Andersson. Gidlunds förlag i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 2001. ISBN 91-7844-349-0. Se även information om copyright.

Denna bibliografi förtecknar tryckta verk av Olof Palme publicerade under åren 1948–2001. Bibliografin är ett urval av innehållet i den bibliografiska databas som upprättats på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt av det tryckta material som återfinns i Olof Palmes arkiv. Den omfattar nära 1500 referenser vilka tillsammans med de publiceringar som redovisas i referensernas anmärkningsavsnitt utgör drygt 1800 titlar.

Köp bibliografin…

Bibliografin finns att köpa på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för 150 kr (+ porto).

…eller läs och ta del av den i pdf-form direkt på webben

I pdf-filerna nedan kan du markera och söka inom texten, till skillnad från pdf-filerna med originaldokument ur Palmes arkiv som finns på denna webbplats. Exakt hur du söker varierar beroende på vilken pdf-läsare du använder.

Information om, och ingångar till bibliografin

De bibliografiska referenserna i kronologisk ordning

År Referensnummer Pdf
1948-1953 4801-5306 Pdf
1954-1957 5401-5704 Pdf
1958-1963 5801-6307 Pdf
1964 6401-6415 Pdf
1965 6501-6522 Pdf
1966 6601-6629 Pdf
1967 6701-6753 Pdf
1968 6801-6853 Pdf
1969 6901-6952 Pdf
1970 7001-7059 Pdf
1971 7101-7163 Pdf
1972 7201-7268 Pdf
1973 7301-7364 Pdf
1974 7401-7465 Pdf
1975 7501-7571 Pdf
1976 7601-7674 Pdf
1977 7701-7771 Pdf
1978 7801-7861 Pdf
1979 7901-7973 Pdf
1980 8001-8058 Pdf
1981 8101-8159 Pdf
1982 8201-8268 Pdf
1983 8301-8382 Pdf
1984 8401-8472 Pdf
1985 8501-8586 Pdf
1986 8601-8622 Pdf
1987-1996 8701-9601 Pdf

Pdf-filerna motsvarar den tryckta utgåvan av bibliografin. Dock har alla bildsidor tagits bort, vilket förklarar luckorna i sidnumreringen.