Utrikes- och säkerhetspolitik

När Olof Palme i januari 1984 skrev inledningen till sin bok Sveriges utrikespolitik hänvisade han till Tage Erlanders skrift från hösten 1959 med samma titel. Detta för att visa på traditionen i den förda utrikespolitiken, men också för att påpeka hur viktigt det är, trots en övergripande enighet, med en ständigt pågående utrikespolitisk debatt. I centrum för denna debatt stod ofta Olof Palme, som också i den internationella debatten kom att bli en viktig förespråkare för de små nationernas rätt i en värld dominerad av supermaktsintressen.

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1984-09-17 • Utrikes- och säkerhetspolitik

1983-06-01 • Anförande inför Paasikivi-samfundet

1970-02-02 • Utrikespolitik och försvar