Socialdemokraterna

Som nyvald partiordförande sa Olof Palme i sitt avslutningstal på partikongressen den 4 oktober 1969: ”Socialdemokratin är en folkrörelse som aldrig har och aldrig kommer att låta sig dirigeras av enskilda personer. Till den som frågar hur vår politik kommer att förändras säger vi: Studera diskussionerna och besluten på denna kongress. Res ut till distriktskonferenser, arbetarkommuner och fackföreningar och hör på debatten. Gå till rådslagsgrupperna och lyssna till människorna. Där finns svaret. Partiordförandens ansvar är givetvis stort. […] Men det är väsentligt att slå fast att partiets politik växer fram i en demokratisk process som ytterst bygger på de enskilda medlemmarnas aktiva medverkan. En partiordförandes första uppgift är att kunna lyssna till rörelsen.”