Apartheid

I sitt anförande inför Svensk folkriksdag mot apartheid den 21 februari 1986 sammanfattade Olof Palme sin syn på kampen mot ett system han deltagit i sedan han som ung student 1950 genomförde sin första politiska handling, då han som blodgivare samlade in pengar till sina kamrater i Sydafrika: ?Det är genom att ta gemensamt ansvar som vi kan bidra till att avskaffa apartheidsystemet. Detta system kan bara leva vidare därför att det får stöd utifrån. Om stödet rycks undan och förbyts i ett motstånd så kan apartheid inte bestå. Om världen bestämmer sig för att avskaffa apartheid som kommer apartheid att försvinna. … I grunden är detta en djupt emotionell fråga, som djupt rör våra känslor, därför att det är ett sådant sällsynt vedervärdigt system. Allt på grund av att det för människors hudfärgs skull, lämnar dem till en fattig tillvaro. Det är en skam för världen så länge detta system består.?

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1986-02-21 • Svensk folkriksdag mot apartheid

1986-01-16 • Indira Gandhi Memorial Lecture

1985-10-21 • Anförande inför Förenta nationernas generalförsamling

1984-09-17 • Utrikes- och säkerhetspolitik