Europafrågor

I början av 1970-talet stod frågan om Sveriges förhållande till Europa åter i centrum för den politiska debatten. Neutralitetspolitiken lade emellertid hinder i vägen för ett medlemskap i som det då hette den europeiska gemenskapen. Olof Palme konstaterade i ett tal den 12 december inför riksdagens andra kammare 1972: ?Om vi skall kunna leva upp till vårt europeiska ansvar och spela en roll i Europa krävs att vi erkänner vår europeiska identitet. Vi kan inte ställa oss utanför den europeiska verkligheten. Vi tillhör Europa – på gott och ont. Vi kan inte föra en politik som efter våra förutsättningar främjar avspänningens och det fredliga samarbetets sak, om vi samtidigt söker hålla distans till utvecklingen i vår egen världsdel. Tvärtom är det först när vi är beredda att fullt ut bära vår del av ansvaret för Europas utveckling som vi kan bidra till ett stärkande av fredens och framstegens sak.?