Strejker

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1970-10-10 • Gruvtalet : [anförande vid Gruvindustriarbetareförbundets extra kongress i Falun]