Gruvtalet : [anförande vid Gruvindustriarbetareförbundets extra kongress i Falun]

Datum:1970-10-10
Ämne och [dokumenttyp]:[Text], Arbetsmiljö, Gruvarbetare, Strejker
Anmärkning:

Utkast till gruvtalet (pdf) Ur Gruvarbetaren 1970:10: ”En värld som föreföll orubbligare än berget” (pdf) Referat till Dala-Demokraten (pdf)

Originaldokument

  1. Utkast till gruvtalet (pdf)
  2. Ur Gruvarbetaren 1970:10: ”En värld som föreföll orubbligare än berget” (pdf)
  3. Referat till Dala-Demokraten (pdf)