Sträng, Gunnar

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1981-09-29 • Gunnar Sträng avtackas