Månsson, Fabian

I sitt första maj-tal på Hasslö 1972 talade Olof Palme om en av sina förebilder inom arbetarrörelsen, Fabian Månsson: ”Fabian kom från väckelsen till arbetarrörelsen. Där formades hans livsgärning. Han blev en av de största agitatorerna. Hans språk var folkets språk, enkelt, drastiskt, målande. Hans harm över samhällets orättvisor, hans övertygelse om möjligheterna att röja undan det som var vrångt och orättvist, utgick från människornas vardagliga erfarenheter. Han agiterade, organiserade, predikade.”

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1972-05-01 • Första maj-tal på Hasslö