Kärnkraftsfrågan

I inledningen till 1975 års energiproposition som undertecknats av Olof Palme hette det: ?Ännu för några år sedan dominerade en övervägande positiv inställning till kärnkraftens användning för fredliga ändamål. Den intensiva debatten om kärnkraftens risker och säkerhetsproblemen har ändrat detta förhållande. En kritisk inställning till kärnkraften kommer nu till uttryck alltifrån dem som helt tar avstånd från användandet av kärnkraft till dem som redovisar en inställning präglad av tveksamhet och osäkerhet. Den första kraftiga motreaktionen mot den tidigare optimismen synes emellertid allt eftersom man satt sig in i problemen ha ersatts av en nyanserad inställning, där dock tveksamheten och försiktigheten alltjämt finns med som ett genomgående drag.? Centerpartiets intensiva motstånd mot kärnkraftsanvändning, under Thorbjörn Fälldins ledning, har av många ansetts vara den främsta förklaringen till 1976 års valförlust för socialdemokraterna. I mars 1980 avgjordes den politiska frågan för lång tid framåt genom en folkomröstning.

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1984-06-29 • Anförande i Stralsund vid arbetsbesöket i DDR

1980-02-14 • Energi för en säker och trygg framtid

1975-02-01 • Energipolitiken byggs på fyra hörnpelare