Sydafrika

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1986-02-21 • Svensk folkriksdag mot apartheid

1986-01-16 • Indira Gandhi Memorial Lecture