Kvinnofrågor

Jämställdhet mellan kvinnor och män var för Olof Palme en central fråga. I flera stora tal under 1970-talets första hälft lyfte han fram frågan. Vid det socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress 1972 sade han: ?Principen om kvinnans likaberättigande är självklar. Men när man skall förverkliga det självklara möter man ofta svårigheter. Man möter motstånd från dem som vill vädja till invanda föreställningar och fördomar. Man möter motstånd från dem som vill utnyttja kortsiktiga men ofrånkomliga konsekvenser av en reform.?