Biografiska notiser

År: 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970

I de biografiska notiser som här presenteras redovisas år för år några data om och viktiga bidrag av Olof Palme för att illustrera hans politiska ställningstaganden och uppfattningar, ofta med hjälp av längre eller kortare citat.

I några fall finns – eller kommer så småningom att finnas – en länkning till dokument i sin helhet. Delar av texterna finns publicerade i Olof Palme. En bibliografi, eftersom en del av detta material har utgjort underlag till kommentarerna i den boken. Nu har alltsammans gåtts igenom på nytt och ibland omarbetats för åren 1948 – 1970.

För Olof Palmes tid som partiordförande och statsminister hänvisas för åren 1971-1986 till kommentarerna i bibliografin, och till kronologin.

Stellan Andersson i januari 2007.