Kronologi

Denna kronologi upptar ett urval händelser som Olof Palme var engagerad i under sina första år som partiordförande och statsminister från oktober 1969.

Regelbundet återkommande aktiviteter som verkställande utskottets, partistyrelsens och förtroenderådets möten, riksdagsgruppens möten, överläggningar mellan partiets och LO:s ledning, konseljer, allmänna beredningar, arbetsplena i riksdagen etc. har inte annat än i undantagsfall noterats. Inte heller har möten med olika personer, eller journalister för intervjuer och utfrågningar mer än som några exempel angivits.

Kronologin baserar sig på de olika register som finns till Olof Palmes arkiv, på almanackor och på s.k. engagemangslistor, samt på pressmeddelanden och klipp i Olof Palmes och i socialdemokratiska arbetarepartiets arkiv.

Klicka dig vidare:

1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975