Material från januari 1980

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1980-01-12 • Anförande vid Stockholms arbetarekommuns representantskap (”Fred och överlevnad”)