Anförande vid Stockholms arbetarekommuns representantskap (”Fred och överlevnad”)

Datum:1980-01-12
Ämne och [dokumenttyp]:[Text], Afghanistan, Folkrätt, Fred och nedrustning
Anmärkning:

Palmes manus (pdf) Speech at the Stockholm Workers’ Commune, January 12th 1980 (pdf)

Originaldokument

  1. Palmes manus (pdf)
  2. Speech at the Stockholm Workers’ Commune, January 12th 1980 (pdf)