Förteckningar och register

Olof Palmes arkiv omfattar ca 2000 volymer som innehåller olika slags handlingar. De finns förtecknade i olika serier (se artikeln om Olof Palmes arkiv).

Nedan visas som exempel den del av förteckningen som omfattar serien tal; dokumenten i varje separat volym finns dessutom redovisade i särskilt register. I anslutning till varje separat inskannat dokument på denna webbplats anges i vilken volym originaldokumenten förvaras, t.ex. 2.4.0 : 093 (= serie 2.4.0, volym 093).