Olof Palmes portaltal

Av Stellan Andersson,
arkivarie vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Vissa tal var av sådan vikt att Palme kallade dem ”Portaltal” och dem kunde man arbeta med under mycket lång tid. T.ex. om det utrikespolitiska anförandet inför Paasikivisamfundet i Helsingfors den 1 juni 1983 som var ett sådant berättade han senare att ”Vi höll på med talet i tre månader”.

Exempel på andra tal som Olof Palme själv lade ner mycket tid och arbete på var talet till Gunnar Sträng vid Socialdemokratiska partikongressen 1981 och minnestalet till Tage Erlander vid midsommar 1985 .

Till allmänpolitiska, utrikespolitiska och andra debatter i riksdagen, till valrörelser och större debatter togs det fram ett stort underlag i ”faktapärmar” som på olika sätt kunde arbetas in i de framförda anförandena och replikerna.

Kronologisk lista

Klicka på länkarna för att öppna originaldokumenten i pdf-format.

1958-04-24
Ändring i lagen om folkpensionering : Olof Palmes jungfrutal i riksdagens första kammare

1964-01-02
Skolan i demokratins samhälle : tal vid Skolveckan

1964-05-12
Politik är att vilja : anförande på SSU:s kongressfest i Blå hallen, Stockholm

1965-07-30
Anförande vid Broderskapsrörelsens kongress i Gävle

1965-10-30
Utopier och verklighet : anförande vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts jubileumskonferens i Malmö

1965-12-25
Vi och utlänningarna. Anförande på juldagen i Sveriges radio.

1968-03-21
Anförande i den utrikespolitiska debatten i riksdagen

1968-09-27
Anförande inför Träindustriarbetareförbundets kongress, Stockholm

1969-09-03
Anförande inför Typografförbundets kongress, Stockholm

1969-10-01
Ett tack till Tage Erlander. Anförande som nyvald partiordförande på socialdemokraternas kongress i Stockholm

1969-10-04
Erfarenhet och förnyelse. Avslutningsanförande på socialdemokraternas kongress i Stockholm

1969-11-20
Är framtiden oundviklig? Anförande vid Gumaeliusträffen i Malmö

1970-02-02
Utrikespolitik och försvar. Anförande vid Folk och försvars konferens i Storlien

1970-10-20
En strategi för att överleva. Anförande inför Förenta Nationernas generalförsamling, New York

1971-06-15
Arbetarrörelsen och demokratin. Anförande inför Livsmedelsindustriarbetareförbundets kongress, Stockholm

1971-09-16
Demokratins förnyelse. Anförande vid socialdemokraternas storrådslag, Stockholm (Kommer snart!)

1972-06-06
Miljön och det moderna kriget. Anförande inför Förenta Nationernas miljökonferens i Stockholm

1972-06-26
En vidgad välfärd. Anförande inför SSU:s kongress, Stockholm

1972-10-02
Jämställdhet för kvinnorna. Anförande vid socialdemokraternas kongress, Stockholm

1975-09-28
Demokrati och socialism. Programkommissionens förslag till nytt partiprogram. Anförande inför socialdemokraternas kongress, Stockholm (Se även: fler versioner)

1975-10-02
Barn- och familjepolitik. Anförande inför socialdemokraternas kongress, Stockholm

1976-06-16
En hyllning till den svenska arbetaren. Anförande inför Landsorganisationens kongress, Stockholm

1978-09-29
Alkohol- och narkotikafrågorna. ?Det får inte finnas vi och de – det finns bara vi.? Anförande inför socialdemokraternas kongress, Stockholm

1980-02-14
Energi för säker och trygg framtid. Anförande i Ronneby inför kärnkraftsomröstningen

1980-11-29
Internationalism och socialdemokrati. Anförande vid Göteborgs arbetarekommuns 90-årsjubileum

1981-06-11
Välfärd eller egoism. Anförande vid Metallindustriarbetareförbundets kongress, Stockholm

1981-09-23
Löntagarfonder. Anförande inför Landsorganisationens kongress, Stockholm

1981-02-29
Gunnar Sträng avtackas. Anförande inför socialdemokraternas kongress, Stockholm

1981-10-01
Rättvisans moral. Anförande inför socialdemokraternas kongress, Stockholm

1981-11-09
Sverige vid sidan av EG. Anförande vid Tetra-Pakdagarna i Lund

1983-04-13
Anförande i Storkyrkan i Stockholm vid Judiska församlingens möte

1983-06-01
Säkerhet och stabilitet i Norden. Anförande inför Paassikivi-samfundet i Helsningfors

1984-04-03
Sysselsättning och välfärd. Anförande vid Harvard University

1984-09-15
Visioner och vardagsliv. Anförande inför socialdemokraternas kongress, Stockholm

1984-09-17
Utrikes- och säkerhetspolitik. Anförande inför socialdemokraternas kongress, Stockholm

1985-06-30
Tal till Tage Erlander. Anförande vid minneshögtid i Folkets hus, Stockholm

1986-02-11
Den offentliga sektorn. Anförande vid SKTF:s jubilumskonferens, Stockholm