Algeriet 1962 – Bakom kameran: Olof Palme

I Olof Palmes arkiv finns en 8 mm smalfilm som måste kallas unik. Filmen är inspelad av Palme själv under en längre resa som han gjorde tillsammans med sin chef statsminister Tage Erlander till Israel och det då nyss självständiga Algeriet hösten 1962.

Denna resa, och särskilt erfarenheterna från Algeriet, kom att få stor betydelse för Palmes utveckling som internationell politiker. Han skulle senare ofta hänvisa till den i tal och intervjuer. I ett samtal med Gudrun Ekeflo i Aftonbladet 1974 säger han t.ex. om Algeriet: ?Här lärde jag mig hur viktigt det är att stödja befrielserörelser.?

I det kända Gävletalet 1965, där Palme första gången riktade tydlig kritik mot USA:s krigföring i Vietnam, baserade han ställningstagandet delvis på sina erfarenheter från Algeriets frigörelse från Frankrike 1962. Resan kan alltså sägas bilda upptakten till en aktivare svensk utrikespolitik.

På den något suddiga och ryckiga smalfilmen återfinns bl.a. scener från besök i olika byar i Kabylien och från en stor parad eller demonstration med både militära och politiska inslag i en stad som troligen är Alger.

I Olof Palmes arkiv finns också en brevväxling mellan Palme och Sveriges dåvarande sändebud Anders Forsse i Algeriet. De handlar bl.a. om att Palme efter hemkomsten i november 1962 drog i gång ett nsamlingsprojekt av filtar – drygt 21 000 skickas senare till Algeriet – och att han uppvaktade finansdepartementet om bistånd till Algeriet i form av äldre maskiner.

1950-talet och det tidiga 1960-talet var avkoloniseringens tid. Palme hade tidigt engagerat sig för ett fritt Algeriet. Efter självständigheten från Frankrike 1962 blev Sverige en stor biståndsgivare och omfattande politiska kontakter utvecklades. I dagens Algeriet förknippas Sverige ofta med Olof Palme.

Filmen har digitaliserats i samarbete med Avdelningen för audiovisuella medier, KB.

Av: Lars Ilshammar