Material från juni 1982

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1982-06-23 • Anförande inför Förenta nationernas generalförsamling