Anförande vid Metallindustriarbetareförbundets kongress

Datum:1981-06-11
Ämne och [dokumenttyp]:[Text], Demokrati, Fackföreningsrörelsen, Frihet, Högerkrafternas propaganda, Ideologi, Nyliberalism, Ådalen 1931
Anmärkning:

Ur kongressprotokollet (pdf)

Originaldokument

  1. Ur kongressprotokollet (pdf)