Material från november 1975

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1975-11-11 • Anförande i Förenta nationernas generalförsamling